K2 Belgesi

Ulaştırma Bakanlığı’ nın sektörümüz için uyguladığı yeterlilik belgesi firmamızın uygulama başladığı tarihten itibaren yenilediği zorunluluktur. Sektörümüzdeki bütün firmaların bu belgeyi alması ve bu şartlarda çalışması gerekmektedir.

 

K2 Belgesi

K2 Yetki Belgesinin tanımı, başvuru şartları:

K2 belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.
K2 belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K2 belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon ya da kamyonet)özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki, "yıldızlı" K2 yetki belgesi ücreti 1.061,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 90 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 9.555,-TL'dır.

Kamyonetler için uygulanan ücret 2017 yılı için (*K2 belgesi) 1.061,-TL dır. Kamyonlar için uygulanan ücret 2017 yılı için (K2 belgesi) 10.616,-TL dır.

K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için 99,-TL taşıt kartı bedeli için Bakanlığa ayrıca ödeme yapılır.
K2 belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

K2 belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,
ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları.

7/24

× WhatsApp