Türkiye’nin Anadolu topraklarındaki varlığı ve bağımsızlığı için son derece önemli bir olan Çanakkale Savaşı’nda, askerlerimizin kahramanca mücadelesi zaferle neticelenmiştir.

Bu önemli Zaferin yıl dönümünde, vatanı müdafaa ederken şehadet şerbetini için şehitlerimiz minnetle anılacaktır.

İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u da alarak İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın kontrolünü ele geçirmek istemesi üzerine ilk hedef Çanakkale Boğazı olmuştur. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Eğer Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmiş olsaydı Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi.

Çanakkale Savaşı, itilaf devletleri ordularına karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu, bütün bir millet olarak destan yazdığı savaştır. 3 Kasım 1914 yılı-18 Mart 1915 yılı tarihleri arasında deniz savaşları, 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır.

“Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hâkim olabilir.”

18 Mart 1915 tarihinde ise en güçlü saldırı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar vermesini sağlamıştır. Nusret mayın gemisi bu imkansıza yakın görevi ile savaşın seyrine büyük etki etmiştir.

Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalmışlardır.

Tarihin en güçlü donanması , tarihin en büyük savunması karşısında hezimete uğramış ve kurtuluş savaşının başlamasında büyük etki yapmıştır.

“Geldikleri gibi giderler.”

Çanakkale zaferi, İngiliz ve Fransızların müttefikleri olan Rus Çarlığı’na yardım götürememisine  ve Lenin önderliğindeki Bolşeviklerin devrim yapabilmesine fırsat yaratmış, Rusya’daki monarşinin yıkılmasına sebep olmuştur.

Dünya savaşının sadece bir cephesi olsa da, 490.000’e yakın askerle gelen işgalci kuvvetler, 300.000’den fazla kayıp verdi. Buna karşılık Osmanlı devleti tarafının 315.000 askerinin 250.000 tanesi ana yurdunu korurken şehit olmuştur.

O tarih ve sonrasında eşi görülmemiş bir cephe olan Çanakkale, toplamda yarım milyondan fazla insan genç yaşta hayatını kaybetmiştir.

Bugün, bu onurlu savunmanın ve şanlı zaferin yıldönümü kutluyoruz. Vatan Müdafaasında şehit olan herkesin Mustafa Kemal ve Mehmetçiklerin Ruhları Şad Olsun.