Kurye firmaları taşıdığı malzemenin içeriğinden sorumlu mudur?

Bu yıllardır sorulan ancak cevabı netlik kazanamamış sektörümüzle ilgili bir sorudur.

Şöyle ki; Bazı işlemler şifahen yani sözlü beyana bağlı olarak yapılmaktadır. İnsanların beyanı birçok yerde (inkâr edilse bile) kayda alınmışsa geçerli sayılmaktadır.

Bu sebeple kurye çok da şüphelenmedikçe aldığı paketi/gönderiyi sorgulamaz; alır ve gideceği yere teslim eder.

Çünkü bu aşamada kurye ye işi veren çalıştığı Kurye firması, kaydı alırken gerekli soruları sormakta ve konuşulanları kayda almaktadır.

Sosyal medya da bulunan “mavi tık” gibi bazı müşteriler de Moto Kurye şirketleri tarafından gerçekliği sorgulanmayacak şekilde garanti müşterilerdir.

Dolayısı ile bu firmalar kayıt verirken adresi kim olduğu telefonu v.s. sorulmaz.

Zaten kayıtlarda telefonu kayıt elamanının ekranına düştüğünde kim olduğu bellidir. Ancak yine de taşınacak malzemenin ne olduğu sorulur.

Gönderi mahiyeti, değerli ziynet, para, çek v.s. gibi kıymeti yüksek ve taşınması yasak olan bir şey de olabilir. Bu tip durumlarda gönderinin alınması mümkün değildir.

Tabi bu müşterinin durumu bildirmesi ile orantılıdır.

Ancak profesyonel Moto Kurye, gönderiyi almaya gittiğinde yine de gönderinin içeriğini sorgulayabilir.

Hatta şüpheye düşerse müşteriden açılmasını bile isteyebilir. Bu işlem müşteri tarafından fazla para kazanma gibi görünsede aslında müşterinin olası kaybını önlemek için yapılmaktadır.

Zira müşteri bu bilgiyi paylaşmazsa olası kaza ve kayıpta kaybının telafisi için bir talepte bulunamamaktadır.

Eğer beyanda kıymet belirtilirse şirket gerekli önlemleri alır, alacağını beyan eder veya yapamayacağı kadar riskli bir gönderiyse işi kabul etmemeyi tercih edebilir.

Böylece müşteri belki farklı bir şekilde değerli gönderisini gönderebilir.

Bir başka önemli konu ise sokaktan geçen insandan evrak almaz.

Mutlaka bunun müşteri tarafından müşteri hizmetlerinde ki elamanına bildirilmesi, gerekli bilgilerin temini sonrası fiyat ve süre olasılıkları onaylandıktan sonra kayıt haline gelmesi gerekmektedir.

Moto Kurye taşıması sakıncalı gönderileri taşımaz.